Richtlijn Heftruck: een “must” voor iedereen die werkt met heftrucks

HER Opleidingen & Advies bv presenteert de Richtlijn Heftruck, waarin de stand van de techniek is weergegeven over het werken met de verschillende heftrucks in de logistiek,  in de bouw, industrie en vele andere branches. De richtlijn krijgt vorm in een handboek en de website www.richtlijnheftruck.nl. Omdat het handboek bestaat uit een losbladig systeem en de website actief wordt bijgehouden, is de Richtlijn heftruck altijd actueel en geeft het een weerslag van de geldende wet- en regelgeving, normen en de stand van de techniek.

 

De richtlijn is tot stand gekomen in goed overleg met deskundige partijen, zoals andere opleiders, <…?>, <..?>, <..?> en de specialisten van HER Opleidingen & Advies bv die dit voortouw hebben genomen om de veiligheid en duidelijkheid rond de huidige wetgeving en werkwijze extra te belichten.

 

Door duidelijk handvaten te geven wordt het voor alle personen diete maken hebben met heftrucks makkelijk te handelen door de juiste informatie.

U vind hier dan ook alle onderwerpen binnen de wetgeving, maar ook de eisen waaraan opleiders dienen te voldoen om professionele en kwalitatieve opleidingen te verzorgen.

Waarom?

Richtlijn heftruck is gebaseerd op de Europese wetgeving en normering inzake het werken met mobiele arbeidsmiddelen. Een aangepast aan de huidige stand van zaken

Voor wie?

Richtlijn heftruck is bedoeld voor iedereen die in professionele zin te maken heeft met logistiek of iedereen die heftrucks voor werkzaamheden gebruikt.

De status?

De Richtlijn heftruck geeft steeds de stand van de techniek weer, waarop instanties ook in de praktijk controleren. Daarnast vormt het een goede basis.

Printversie

Geïnteresseerd in een gedrukte versie van Richtlijn heftruck? Bestel dan direct een exemplaar van deze unieke uitgave die later gedrukt zal worden.

Een initiatief van

HER Opleidingen & Advies bv
www.her-opleidingen.nl

Nog in te vullen
www.nogintevullen.nl

Quick links

  • Richtlijn Heftruck
  • Over ons
  • Nieuws
  • Copyright / Disclaimer
  • Privacy

Printversie

Geïnteresseerd in een geprinte versie? Bekijk de informatie en bestel uw geprinte versie via ons online bestelformulier.

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze uitgave is door de Commissie Richtlijn Heftruck en de instellingen en bedrijven die daaraan hebben meegewerkt, een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. Door de Commissie en meewerkende derden wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard indien gegevens uit deze uitgave niet mochten leiden tot het bedoelde resultaat of aanleiding mochten geven tot enigerlei schade.