Trainingseisen

Voor het uitvoeren van opleidingen ten behoeve van heftrucks  is het essentieel dat elke instructeur beschikt over de basisvaardigheden. Vragen zoals: waar aan moeten instructeur voldoen, welke eigenschappen heeft een instructeur, welke theorie moet verzorgd worden of wat is de inhoud van een opleiding ?

Deze trainerseisen gaan in op de basisvaardigheden van een instructeur.

Elke categorie kent zijn specifieke eisen. Doordat er vele soorten heftrucks in omloop zijn, is het van belang dat een instructeur duidelijk in het bezit moet zijn van de juiste vaardigheden en kennis.

Categorie

Een trainer die opleidingen en trainingen verzorgd voor mobiele arbeidsmiddelen, in dit geval de heftruck, dient te voldoen aan minimale vaardigheidseisen.

Competenties, skills & vaardigheden theorie- en praktijkinstructeur

 • Ervaring: Minimaal 3 jaar praktijk ervaring op knikheftruck.
 • De trainer moet beschikken over didactische vaardigheden
 • VCA VOL/Middelbaar Veiligheidskundige of hoger

Een trainer die opleidingen en trainingen verzorgd voor mobiele arbeidsmiddelen, in dit geval de heftruck, dient te voldoen aan minimale vaardigheidseisen.

Competenties, skills & vaardigheden theorie- en praktijkinstructeur

 • Ervaring: Aantoonbare ervaring op heftruck tót 130cm en minimaal 3 jaar praktijk ervaring op heftrucks 3,5t – 10t. Verbranding/Elektrisch
 • De trainer moet beschikken over didactische vaardigheden
 • VCA VOL/Middelbaar Veiligheidskundige of hoger

 

Een trainer die opleidingen en trainingen verzorgd voor mobiele arbeidsmiddelen, in dit geval de heftruck, dient te voldoen aan minimale vaardigheidseisen.

Competenties, skills & vaardigheden theorie- en praktijkinstructeur

 • Ervaring: Minimaal 3 jaar praktijk ervaring op “grote” heftrucks breder dan 130 cm en hefvermogen groter dan 10t.
 • De trainer moet beschikken over didactische vaardigheden
 • VCA VOL/Middelbaar Veiligheidskundige of hoger

Een trainer die opleidingen en trainingen verzorgd voor mobiele arbeidsmiddelen, in dit geval de heftruck, dient te voldoen aan minimale vaardigheidseisen.

Competenties, skills & vaardigheden theorie- en praktijkinstructeur

 • Ervaring: Minimaal 3 jaar praktijk ervaring op knikheftrucks (3 wieler, 4-wieler)
 • De trainer moet beschikken over didactische vaardigheden
 • VCA VOL/Middelbaar Veiligheidskundige of hoger

Een trainer die opleidingen en trainingen verzorgd voor mobiele arbeidsmiddelen, in dit geval de heftruck, dient te voldoen aan minimale vaardigheidseisen.

Competenties, skills & vaardigheden theorie- en praktijkinstructeur

 • Ervaring: Minimaal 3 jaar praktijk ervaring op de meeneemheftruck
 • Bezit van het rijbewijs waaraan de meeneemheftruck is gekoppeld.
 • De trainer moet beschikken over didactische vaardigheden
 • VCA VOL/Middelbaar Veiligheidskundige of hoger

Een trainer die opleidingen en trainingen verzorgd voor mobiele arbeidsmiddelen, in dit geval de heftruck, dient te voldoen aan minimale vaardigheidseisen.

Competenties, skills & vaardigheden theorie- en praktijkinstructeur

 • Ervaring: Minimaal 3 jaar praktijk ervaring op reachtrucks
 • De trainer moet beschikken over didactische vaardigheden
 • VCA VOL/Middelbaar Veiligheidskundige of hoger

Locatie eisen trainingsruimte

Een goede en gekwalificeerde opleider van heftruckopleidingen beschikt zelfstandig over een eigen trainingsruimte.

1.1.1. Het vloeroppervlak van de praktijkruimte is minimaal 450 m2.

1.1.2. E dienen minimaal 5 palletstellingen aanwezig te zijn met minimaal 3 niveau`s. Deze palletstellingen zijn officiieel gekeurd en moeten minimaal 2400 kg draagkracht bezitten.

1.1.3. De hoogte van de bovenste ligger bepaalt de hoogte van de ruimte. Deze hoogte is minimaal 3.60 m.

1.1.4. Een enkele palletstelling is voorzien van een dooralbeveiligiging wanneer deze zelfstandig in de ruimte staat.

1.1.5. Een dubbele palletstelling bevat een onderdoorgang voor de heftruck/reachtruck.

1.2.1. In de praktijkruimte zijn minimaal 2 gangpaden aanwezig. Als er op de locatie reachtruckexamens worden afgenomen, dient er een apart gangpad voor de reachtruck aanwezig te zijn.
1.2.2. De gangpaden voor de vorkheftruck zijn in totaal (bij elkaar opgeteld) minimaal 25 meter lang. Bij gebruik van de reachtruck dient tevens een gangpad van minimaal 10 meter lang aanwezig te zijn.

1.2.3. Gangpadbreedte:
Onder gangpad(breedte) wordt verstaan: de ruimte tussen de belijning grenzend aan de stellingstaanders, of (indien van toepassing) de uitstekende pallets. Hiertussen begint de feitelijke meting.

 

D.w.z.:
– Indien de pallets in de stellingen evenwijdig geplaatst zijn met bovenstaande belijning, wordt uitgegaan van de ruimte tussen de belijning.
– Indien de pallets zodanig in de stellingen geplaatst zijn dat deze buiten bovenstaande belijning uitsteken, wordt uitgegaan van de ruimte tussen de uitstekende pallets.

Het bepalen van de gangpadbreedte moet gebeuren met behulp van de vorkheftruck/reachtruck die daadwerkelijk tijdens het examen van dit gangpad gebruik maakt.

1.3.1. Er zijn minimaal 16 locaties aanwezig inclusief de locaties in de palletstellingen.

1.3.2. Er is een locatie aanwezig voor het manoeuvreren met een lange last bijvoorbeeld een balk, door een smalle doorgang. De smalle doorgang bestaat bij voorkeur uit twee op de zijkant geplaatste pallets. De pallets staan in de lengterichting tegenover elkaar, waarbij de onderlinge tussenruimte 2.50 m mag bedragen in de vorkheftruck uitvoering en 2.80 m in de reachtruck uitvoering.

1.3.3. Afmetingen brede last (ongeveer)
Lengte: 3.30 m
Hoogte: 0.10 m
Breedte: 0.20 m

1.3.4. Er is een locatie waar twee pallets elk beladen met vier gevulde 200 liter vaten op elkaar gestapeld staan. Hierop kan een derde zelfde pallet gestapeld worden.

1.3.5. Er is een parkeerplaats voor de vorkheftrucks/reachtrucks aanwezig

1.3.6. Er is een locatie in een stelling aanwezig met een langwerpige lading
(bijvoorbeeld een kist) met minimale afmetingen van 210 cm lang, 75 cm hoog en 50 cm breed

1.3.7. Er is een locatie aanwezig waarbij stelen boxen opgenomen en gestapeld kunnen worden. Er dienen minimaal 4 gaasboxen aanwezig te zijn.

 

ln de praktijkexamenruimte zijn de volgende zaken opgesteld;

Slalombaan
1.4.1. De slalombaan bestaat uit een serie van minimaal vier pylonen. De pylonen worden om de 2.50 m beurtelings links en rechts geplaatst op een afstand van 0.40 m van de hartlijn.

Oprijlaadbrug (optioneel)
1.4.2. Er is een oprijlaadbrug aanwezig met een (aanbevolen) lengte van minimaal 7 meter en een breedte van 2.50 m. Deze is geplaatst en verankerd tegen/aan een aanhangwagen ot oplegger. Indien deze combinatie buiten is opgesteld, dient e.e.a. bij voorkeur overkapt te zijn.

De aanhanqwaqen/opleqqer/container (optioneel)
1.4.5. Er is een (open) aanhangwagen/oplegger/ of ISO-container aanwezig voorzien van een voor vorkheftrucks berijdbare vloer.

1.4.6. De aanhangwagen/oplegger dient voorzien te zijn van kapspanten en rongen
1.4.7. De hoogte van de kapspanten wordt bepaald door de doorrijhoogte van de vorkheftruck plus 30 cm
1.4.8. De aanhangwagen/oplegger kan tussen de rongen door ook zijdelings geladen of gelost worden
1.4.9. De aanhangwagen/oplegger mag dezelfde zijn die voor de oprijlaadbrug gebruikt wordt. Indien buiten opgesteld dient e.e.a. bij voorkeur overkapt te zijn.

Als er gebruik wordt gemaakt van een container, dient in de praktijkruimte alsnog een voorziening/opstelling aanwezig te zijn waarmee zijdelings geladen of gelost kan worden en waarmee een pallet/lading achter een rong geplaatst kan worden

Diverse vorkheftrucks al naar gelang het soort examens. De vorkheftrucks voldoen aan de wettelijke eisen, verkeren in een technisch goede staat en zijn gebruiksklaar:

1.5.1. Minimaal 8 pylonen

1.5.2. Minimaal 4 boxpallets

1.5.3. Minimaal 3 pallets met lading van verschillende hoogten

1.5.4. Minimaal 3 pallets met lading van verschillende gewichten

1.5.5. Minimaal 3 pallets van 120 X 80 cm voorzien van (diverse) lading

1.5.6. Minimaal 3 pallets van 120 x 100 cm voorzien van (diverse) lading

1.5.7. Minimaal 3 pallets van 120 X 120 cm elk beladen met vier gevulde 200 liter
Bij gebruik van de reachtruck dient er tevens een pallet met vier gevulde 200 liter vaten in de stelling bij het reachgangpad geplaatst te zijn

1.5.8. Minimaal 1 gelijkrichter plus zuurweger met de bijbehorende beschermingsmiddelen (bijv. zuurbestendige handschoenen, oogspoelvloeistof, zuurbestendige voorschoot, zuurbestendige veiligheidsbril). De gelijkrichter mag niet op de vloer staan

1.5.9. Minimaal 1 reserve gastank (als met LPG-vorkheftrucks gereden wordt)

1.5.10. Aan te bevelen: persoonlijke beschermingsmiddelen zoals helmen en/of veiligheidsschoenen. Tevens dient er een EHBO-doos aanwezig te zijn

1.5.11. Namens het opleidingsinstituut is er altijd een persoon ter assistentie van de examencommissie aanwezig, om, indien nodig, de examenlocaties in de nulsituatie te brengen

De volgende criteria worden gesteld aan de theorie/examen ruimte;

 • Er moet minimaal 1 apart lokaal/ruimte beschikbaar te zijn om het theorie gedeelte af te nemen
 • Lokaal/ruimte is zodanig gelegen dat voor kandidaten geen overlast uitandere ruimtes veroorzaakt wordt
 • In deze ruimte zijn voldoende tafels en stoelen aanwezig waaraan de kandidaten kunnen werken.
 • De tafels moeten gescheiden van elkaar kunnen worden opgesteld
 • Er is minimaal 1 tafel voor de voorzitter aanwezig
 • Er zijn minimaal 2 stoelen voor de voorzitter en de toezichthouder aanwezig

Toetsing instructeur

Een instructeur die vertrouwd en gedegen trainingen verzorgd moet om de 3 jaar getoetst worden door een onafhankelijke auditor op vaardigheden en actuele kennis. Tevens dient de instructeur bekwaam te zijn om de betreffende arbeidsmiddelen vakkundig zelfstandig te bedienen.